ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
อาชีวศึกษาจ.เพชรบูรณ์

ปฏิทินกิจกรรม


ตุลาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ก.พ./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
23 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
56 คน
สถิติเดือนนี้
1154 คน
สถิติปีนี้
17075 คน
สถิติทั้งหมด
109080 คน
IP ของท่านคือ 54.80.87.166
(Show/hide IP)
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 54 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ประวัติสถานศึกษา  
 

ความเป็นมาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

      
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เดิมชื่อ วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบูรณ์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยมีนายปัญจะ เกสรทอง ซึ่งในขณะนั้นได้ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน และผลักดันด้านงบประมาณ ให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรฯ ขึ้นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีเกษตรกร
 • พ.ศ.2524 เริ่มรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
 • พ.ศ.2527 เริ่มรับนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และ ปวท.1
 • พ.ศ.2531 เริ่มรับนักเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
 • พ.ศ.2537 เริ่มรับนักเรียนภาคนอกเกษตร ในนามวิทยาลัยชุมชุนศรีเพชรบูรณ์ โดยรับนักเรียนระดับ ปวช.สาขาช่างยนต์และสาขาพาณิชยการ และระดับชั้น ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พ.ศ.2539 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบูรณ์ เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ และได้เริ่มโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน ได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต นักเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
                     1) สาขาพืชศาสตร์
                     2) สาขาสัตวศาสตร์
                     3) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                     4) สาขาการบัญชี


ขนาดและที่ตั้ง

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ 157  หมู่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110  หรือ ตู้ ปณ.25 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,603 ไร่    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้                                          ทิศเหนือ                  ติดต่อกับหมู่บ้านหนองแส
                                          ทิศใต้                      ติดต่อกับหมู่บ้านหนองคัน
                                          ทิศตะวันออก             ติดต่อกับหมู่บ้านล่องโคม
                                          ทิศตะวันตก               ติดต่อกับหมู่บ้านบุ่งคล้
การติดต่อสื่อสาร

                                          โทรศัพท์สำนักงาน                   0-5691-3076
                                          โทรสาร                                  0-5691-3077
                                          สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์             Phetchabun02
                                          เว็บไซต์                                 www.pbcat.ac.th 
                                          อีเมล์                                    pbcat2009@gmail.com, admin@pbcat.ac.th

สภาพชุมชน

      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกพืชไร่จำพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก ที่สุด การทำสวนมะขามหวาน ปลูกยาสูบและพืชผักผลไม้เมืองหนาว ระบบสาธารณูปโภค อยู่ในระดับพอใช้ การจัดการศึกษามีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา การคมนาคมเดินทางไปมาสะดวก

สภาพปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 2524 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 38 ปี โดยมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาเป็นลำดับ
สีประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

เขียว-ขาว-เหลือง
ระบบโครงสร้างการบริหาร

      วิทยาลัยฯ ได้กระจายอำนาจการบริหารงานให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจและปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีโครงสร้างการบริหารงานข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาอดีต-ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยฯ อดีต – ปัจจุบัน

1.
นายไกรศรี
มานิตย์
พ.ศ.2522-2525
2.
นายโกวิท
ทองกุล
พ.ศ.2525-2532
3.
นายนพรัตน์
จำลองพันธ์
พ.ศ.2532-2537
4.
นายสมควร
ผึ่งผาย
พ.ศ.2537-2540
5.
นายวรเขต
ภัทรกายะ
พ.ศ.2540-2543
6.
ว่าที่ร.ต.วิเชียร
ตันติอธิมงคล
พ.ศ.2543-2547
7.
นายพิชเยนทร์
รามสูต
พ.ศ.2547-2550
8.
ดร.จำลอง
วรรณโคตร
พ.ศ.2550-2555
9.
นายเดชวิชัย
พิมพ์โคตร
พ.ศ.2555-2557
10.
นายสุรพล
อรุณศิวกุล
พ.ศ.2557-2558
11.
นายพนม
เขียวนาคูปภา
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบัน

1.
นายพนม
เขียวนาคูปภา   
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
2.
นายชนินทร์
อินหันต์ 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3.
นายประดิษฐ์
ยอดสุรินทร์   
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.
นายณรงค์  
อนุศาสนนันท์
ครู ทำหน้าที่ รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร