ศุกร์์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาเกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายพนม เขียวนาคูปภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ พร้อมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาเกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ โดยมีนางสาวดอกไม้ ชุมสุข เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
เข้าชม 23  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562