ศุกร์์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)

เนื้อหากิจกรรม :
โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าชม 20  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562