พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีและร่วมลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการจัดการอาชีวศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30 )
เข้าร่วมพิธีและลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการจัดการอาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
เข้าชม 21  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562