อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 14.30 )
การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชาญ ตันติธรรมถาวร)เรื่องนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
เข้าชม 19  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562