[ Leon555555 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ชนาธิป ดอกไม้
ชื่อเล่น : 
อาม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
20/4/2546
อายุ : 
14
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
armmk555555@gmail.com  
ที่อยู่ : 
168/12
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67210
เบอร์โทรศัพท์ : 
952304096
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น