ชื่อ - นามสกุล :นายพนม เขียวนาคูปภา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :157 ม.5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Telephone :0910287796
Email :panom@pbcat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :