ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน อกท. หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์